ŽIARUVZDORNÉ IZOLÁCIE FIBERFRAX (Sibral) Cenová ponuka

FIBERFRAX (SIBRAL - žiaruvzdorné izolácie) sa používa   všade tam, kde je záujem šetriť energiu za vysokých teplôt. Využíva sa pri technológiách v sklárstve, v hutníckom a zlievárenskom odvetví, v energetike a chemickom priemysle.
 
 
FIBERFRAX (SIBRAL - žiaruvzdorné izolácie) má tieto výhodné vlastnosti:     nízka tepelná vodivosť vysoká tepelná odolnosť nízka objemová hmotnosť odolnosť voči teplotným šokom ľahká a rýchla opracovateľnosť dobré elektroizolačné vlastnosti nízka akumulácia tepla chemická stabilita aj za vyšších teplôt nevznikajú žiadne škodlivé plynné splodiny neobsahuje azbest

  • stavebný priemysel: stavby celovláknitých a tradičných pecí,
  • metalurgia: stavba poklopových, narážacích, kaliacich pecí a pecí na výrobu stavebných hmôt,
  • chemický priemysel: izolácia kotlov a reaktorov
  • strojárenstvo: izolácia turbín a generátorov, izolácie káblových trás v blízkosti tepelných zdrojov.

    Výhody použitia vlákien FIBERFRAX:     úspora paliva 10 – 40 % podľa charakteru pece a jej prevádzky zvýšenie časového využitia periodických pecí zlepšenie pracovného prostredia obsluhy krátka doba výstavby pece náhrada azbestových materiálov

Žiaruvzdorné dosky

Typické použitie: clony proti teplu a požiaru (ochrana osôb), vnútorné a vonkajšie obklady všetkých druhov pecí, vysokoteplotné deliace steny, náhrada azbestu, podpery infražiaričov v zlievárenstve a metalurgii

Žiaruvzdorné rohože

Typická aplikácia: vláknité výstelky pecí, tesnenie špár pecí, vysokoteplotná filtrácia, izolácia pecí, vnútorná izolácia pecí, krycí materiál pri tepelnom zušľachťovaní materiálu, protipožiarne a iné tepelné zábrany a clony, izolácia vysokoteplotných reaktorov, široké použitie pre výrobcov kotlom, kachlí a krbov

Žiaruvzdorný papier

Typické použitie: na zakrivené plochy, tepelný izolačný materiál na malé hrúbky, v rôznych priemyselných odvetviach, ľahká manipulácia - možnosť využiť na oblé povrchy

Voľná a cupovaná vata

Typické použitie: izolácie, tesnenie špár vo výstelke, izolačné výplne dutín vo výstelke, opravy izolácií a výstelok, filtrácie horúcich plynov, izolácie zásobníkov na skvapalnené plyny, surovina pre ďalšie spracovanie na dosky, tvarovky, papier atď.

Žiaruvzdorné tvarovky

Typické použitie: vnútorné a vonkajšie obklady všetkých druhov pecí, podpery infražiaričov, náhrada azbestových materiálov, ako žľaby, taviace kelímky, ochrany sond

Žiaruvzdorné lepidlá a tmely

Žiaruvzdorný tmel určený pre lepenie ľahkých tepelno izolačných materiálov na báze keramického vlákna... Žiaruvzdorné lepidlá na lepenie vláknitých modulov, lepenie vláknitých rohoží na hliníkovú fóliu...