Predstavenie spoločnosti

REMESPLUS Industry, s.r.o. je veľkoobchod, ktorý pôsobí na trhu priemyselného a remeselného tovaru. Široký sortiment tovarov, s ktorými spoločnosť obchoduje, sú kľúčovými a režijnými zdrojmi pre rôzne oblasti priemyslu, ale aj pre všetky menšie subjekty trhu.

Podnik spoločnosti pôsobí v priemyselnej zóne mesta Košice (mestskej časti Košice – Barca) v smere von z mesta na Kechnec. Administratívne a skladové priestory sú prepojené, a tak sú všetky požiadavky klientov vybavované jednoduchšie a rýchlejšie.

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 53 120 361

Základné imanie: 16.598,- EUR

Hlavná činnosť: veľkoobchod s priemyselným tovarom

Počet zamestnancov: 5

 

Spoločnosť je držiteľom certifikátu kvality STN EN ISO 9001:2009, čím sa chce čo najviac priblížiť požiadavkám zákazníkov. Základom je zabezpečenie kvality obchodu, služieb a personálneho vybavenia.


 

Riešime to, čo zákazník potrebuje. Neorientujeme sa len na to, čo my chceme predať.“


 

História

Spoločnosť REMESPLUS Industry, s.r.o. je nástupníckou spoločnosťou úspešnej spoločnosti REMESPLUS, s.r.o., ktorá zanikla rozdelením spoločnosti. Vedenie spoločnosti je so svojou viac ako 30 ročnou skúsenosťou na poli veľkoobchodu garanciou špičkových služieb.

V roku 1999 vznikla spoločnosť REMPOPLUS, s.r.o., ktorá nadviazala na dlhoročnú prax a tradíciu profesionálneho veľkoobchodu s priemyselným a remeselným tovarom na slovenskom trhu.

V roku 2004 došlo k zmene obchodného mena spoločnosti na REMESPLUS, s.r.o., pretože dochádzalo k zameniteľnosti s inými spoločnosťami, ktoré mali v obchodnom mene obsiahnuté slovo „REMPO“. Napriek tomu sme presvedčení, že dôležitým nie je obchodné meno spoločnosti, ale naša dobrá povesť a dôvera našich zákazníkov.

Rok 1999 – vznik spoločnosti

Rok 2003 – získanie štatútu „obchodné zastúpenie“ spoločnosti KERAUNION, a.s. Dubí, Česká republika na predaj materiálu SIBRAL

Rok 2004 – zvýšenie základného imania spoločnosti na sumu 1.000.000,- Sk

Rok 2005 – zmena obchodného mena z REMPOPLUS, s.r.o. na REMESPLUS, s.r.o.
 

Rok 2005 – začiatok budovania Systému Manažérstva Kvality podľa normy ISO EN 9001:2000

Rok 2008 – udelenie certifikátu o zavedenom Systéme Manažérstva Kvality podľa normy ISO EN 9001:2008

Rok 2015 – rekonštrukcia obchodných priestorov spoločnosti


 

Naša filozofia

POSLANIE PODNIKU

„Poslaním spoločnosti je zabezpečiť tovar rôzneho druhu pre priemyselné a remeselné subjekty v najlepšej kvalite v správnom čase, na správne miesto, so správnymi obslužnými činnosťami tak, aby to viedlo k spokojnosti všetkých zainteresovaných strán.“

VÍZIA

Víziou nazývame akýsi stav budúcnosti, ku ktorému sa chceme v čo najväčšej miere približovať.

Víziou je podnik s profesionálnymi zamestnancami vo všetkých hlavných a pomocných činnostiach. Podnik s viac diverzifikovanou činnosťou v oblasti veľkoobchodu. Investične stabilný podnik s inovatívnym riadením.