Tesnenia Cenová ponuka

Priemyselné textílie

všestranné, predovšetkým na: tepelno-izolačné účely, ochranu proti sálavému teplu, izoláciu vysokých teplôt, vybavene zariadení a vzduchovej klimatizácie, bandáže potrubí, rozvodov, výrobu ochranných pomôcok

Tesniace a izolačné šnúry

Ponúkame tiež statické izolačné šnúry, ktoré sa používajú predovšetkým pre utesnenie pecných dverí, bojlerov, autokláv, pecí, rúr a káblových rozvodov. Tieto materiály sa používajú ako nízkotlakové tesnenie.