Žiaruvzdorný papier Cenová ponuka

PAPIER z keramických vlákien

Žiaruvzdorný papier durafelt

Keramické papiere Fiberfrax sú vyrábané zo žiaruvzdorných keramických vlákien, zmiešaných so špeciálne vybranými organickými spojivami pre dosiahnutie vynikajúcich vlastností tohto produktu. Moderné výrobné technológie zaisťujú jednotnú štruktúru spolu s veľmi nízkou tepelnou vodivosťou, mechanickou pevnosťou a jemným povrchom. Fiberfrax papiere sú k dispozícii v rôznych hrúbkach a veľkostiach rolí.

Typické aplikácie: rôzne tesnenia pre vysoké teploty, izolácie foriem ingotov, tepelné štíty a izolácie tlmičov výfukov v automobilovom priemysle, transportné systémy pre tekuté kovy (zadná izolácia), dilatačné špáry.

PAPIER z bio vlákien

PAPIER z bio vlákien

Insulfrax papier je produkt vyrábaný z vlákien oxidov alkalických zemín a kremíka, zmiešaných so špeciálne vybranými organickými spojivami pre dosiahnutie vynikajúcich vlastností tohto výrobku. Moderné výrobné technológie zaisťujú jednotnú štruktúru spolu s veľmi nízkou tepelnou vodivosťou, mechanickou pevnosťou a jemným povrchom. Insulfrax papier je k dispozícii v rôznych hrúbkach a veľkostiach rolí.

Typické aplikácie: rôzne tesnenia pre vysoké teploty, izolácie foriem ingotov, tepelné štíty a izolácie tlmičov výfukov v automobilovom priemysle, transportné systémy pre tekuté kovy (zadná izolácia), dilatačné špáry.