Žiaruvzdorné dosky Cenová ponuka

Typické použitie: clony proti teplu a požiaru (ochrana osôb), vnútorné a vonkajšie obklady všetkých druhov pecí, vysokoteplotné deliace steny, náhrada azbestu, podpery infražiaričov v zlievárenstve a metalurgii

Dosky z keramických vlákien

Dosky z keramických vlákien

Dosky Fiberfrax Duraboard 120 a 140 sú vyrábané zo žiaruvzdorných keramických vlákien, zmiešaných so špeciálne vybranými anorganickými a organickými spojivami, čím sa získavajú pevné dosky s vynikajúcimi vlastnosťami. Dosky Duraboard 120ZK a 140ZK je veľmi ľahké rezať pomocou štandardných nástrojov. Tieto dosky vynikajú vysokou pevnosťou a tuhosťou spolu s výbornými izolačnými schopnosťami a stabilitou vo vysokých teplotách. Dosky Duraboard 120LD a 140LD sú potom predovšetkým vhodné pre aplikácie, kde je požiadavka na nižší obsah izoláciou produkovaných spalín alebo tam, kde je požadované veľmi presné mechanické opracovanie. Dosky Fiberfrax Duraboard sú ponúkané v širokej škále veľkostí a hrúbok.

Typické aplikácie: Pevné žiaruvzdorné tesnenia a uzávery, tepelné štíty, výmurovky spaľovacích komôr plynových kotlov

Dosky z bio vlákien

Dosky z bio vlákien

Dosky Insulfrax sú vyrábané z vlákien Insulfrax, zmiešaných so špeciálne vybranými anorganickými a organickými spojivami, čím sa získavajú pevné dosky s vynikajúcimi vlastnosťami. Dosky Insulfrax 110ZK je veľmi ľahké rezať pomocou štandardných nástrojov. Tieto dosky vynikajú vysokou pevnosťou a tuhosťou spolu s výbornými izolačnými schopnosťami a stabilitou vo vysokých teplotách. Dosky Insulfrax 110LD sú potom predovšetkým vhodné pre aplikácie, kde je požiadavka na nižší obsah izoláciou produkovaných spalín alebo tam, kde je požadované veľmi presné mechanické opracovanie. Dosky Insulfrax sú ponúkané v širokej škále veľkostí a hrúbok.

Typické aplikácie: Pevné žiaruvzdorné tesnenia a uzávery, tepelné štíty, výmurovky spaľovacích komôr plynových kotlov

Dosky vyrábané kombináciou vlákien, vysokoobjemovej a špeciálnej dosky

Dosky vyrábané kombináciou vlákien

Špeciálne dosky sú vyrábané z rôznych druhov vlákien rozmiešaných s organickými a anorganickými druhmi spojív. Kombináciou týchto dvoch zložiek sa vyrábajú dosky pre špeciálne využitie.