Veľkoobchod

Veľkoobchod* – zahrňuje všetky činnosti týkajúce sa predaja tovaru subjektom, ktoré nakupujú za účelom ďalšieho predaja.

Maloobchod* - zahrňuje všetky aktivity, ktoré sú spojené s predajom tovaru alebo služieb konečným spotrebiteľom pre neobchodné použitie. Maloobchodnou predajňou je akýkoľvek subjekt podnikania, ktorého tržby plynú prevažne z maloobchodného predaja.

___________

*definícia

Obchodné aktivity nášho podniku sa však prioritne zameriavajú na obsluhu požiadaviek výrobných a iných priemyselných a remeselných podnikov vzhľadom na potrebu kľúčových a pomocných komodít. Avšak ich súčasťou je aj zásobovanie a dodávka tovaru maloobchodným subjektom.

Stručne obchodné aktivity:

  • predaj - kľúčové a pomocné komodity výrobným podnikom,

  • predaj - kľúčové a pomocné komodity spracovateľským a iným priemyselným podnikom,

  • obchod – tovar priemyselnej povahy iným veľkoobchodom a maloobchodom.

CENA

Cenotvorba vo veľkoobchode vychádza z nasledujúcich faktorov:

  • zmluvné ceny s výrobcom,

  • stav ceny na komoditných burzách,

  • cenotvorné tlaky distribučných kanálov v horizontálnych a vertikálnych vzťahoch,

  • a samozrejme – vzťah ponuky a dopytu.