Nehorľavá izolácia je zárukou bezpečnosti

Izolačné materiály, ktoré odolajú vysokým teplotám zohrávajú v rámci priemyslu veľmi významnú rolu. Výnimkou nie je stavebníctvo, kedy sú žiaruvzdorné materiály dôležité pri výstavbe tradičných pecí alebo kaliacich pecí na výrobu stavebných hmôt. Izolácia kotlov, reaktorov či turbín. Takéto druhy izolácií majú veľmi široké využitie.

Dôležité je samozrejme zohľadniť, aký druh izolácie je v konkrétnom prípade nutné a potrebné použiť. Existuje totiž niekoľko druhov žiaruvzdornej izolácie, ktoré sa v praxi využívajú. Takéto materiály musia spĺňať prísne normy, ktoré sa týkajú nielen protipožiarnych predpisov, ale takisto musia byť ekologicky nezávadné. A to najdôležitejšie, musí byť izolácia nehorľavá.

Dosky, rohože či tvarovky

Medzi najzákladnejšie žiaruvzdorné materiály nepochybne patria práve nehorľavé izolačné dosky Fiberfrax, ktoré vy vyznačujú unikátnymi izolačnými vlastnosťami a spájajú perfektný pomer kvality a praktického využitia pri obkladaní vonkajších i vnútorných obvodov pecí. Dosky Fiberfrax poslúžia aj ako deliace priečky či podpery infražiaričov, uplatnenie nájdu aj v metalurgii a zlievárenstve.

Rohože sú zasa typickým materiálom, ktorý sa využíva na vystielanie pecí, na tesnenie špár alebo ako vnútorná izolácia pecí. Rohože Fiberfrax Durablanket sú veľmi využívané pri izolácii kotlov, potrubí alebo ako tesnenia uzáverov. Existuje dokonca alternatíva z BIO vlákien – rohože Isofrax, ktoré takisto nájdete v našej ponuke.

Žiaruvzdorné materiály sú využívané aj na výrobu tvaroviek. Tie sú vytvorené zmiešaním organických a syntetických spojív s hliníkokremičitými alebo keramickými vláknami. Po zmiešaná vzniká odolná zmes spájaná vákuovou technológiou. Možno tak vyrábať izolačné materiály rôznej hrúbky, tvarov a objemovej hmotnosti. Pecné priezory, ochrany sond, žľaby a iné, presne tam si nájdu svoje uplatnenie tieto žiaruvzdorné materiály – tvarovky značky Fiberfrax sú odolné až do teploty 1 250 – 1 500 ° Celzia.