Nehorľavý papier? Žiadny výmysel, ale žiaruvzdorný materiál

Na prvé počutie by sa nehorľavý papier mohol javiť ako sci-fi, no pravda je taká, že v rámci priemyselnej výroby je takýto papier často využívaný. Teda predovšetkým v priemysle, kde sa vyžaduje tepelná izolácia, ktorá sa postará o minimalizovanie tepelných strát.

Žiaruvzdorný materiál, akým je aj papier Fiberfrax má využitie predovšetkým v hutníckom, zlievárenskom, chemickom či sklárskom priemysle. Teda tam, kde je potenciálne potrebné pracovať s technologickými zariadeniami, produkujúcimi teplo. V takom prípade je potrebné teplotné straty minimalizovať a dané zariadenia dobre odizolovať.

Prečo papier nehorí?

S pravdou von. Na takýto papier toho veľa perom či ceruzkou nenapíšte. Papier je totiž vyrábaný z keramických vlákien. Tieto vlákna sú zmiešané so špeciálnymi organickými spojivami, ktoré zabezpečia, že daný materiál má perfektné chemické i fyzikálne vlastnosti.

Papier má nízku tepelnú vodivosť, vysokú odolnosť voči extrémnym teplotám a takisto má perfektnú mechanickú odolnosť vďaka pevnej štruktúru. Papiere Fiberfrax patria medzi najpoužívanejšie nehorľavé izolačné materiály, ktoré spĺňajú prísne protipožiarne normy.

Špeciálnym papierom v našej ponuke je Insulfrax. Ide o nehorľavý papier z BIO vlákien – oxidov alaklických zemín a kremíka. Tie sú zmiešané s organickým spojivom a možno ho taktiež využiť v praxi.

Kam s takýmto papierom?

Ako sme už spomínali, izolačný a nehorľavý papier Fiberfrax možno využiť v rôznych odvetviach priemyslu, kde sa pracuje s technologickými zariadeniami, kde vzniká vysoké teplo. S papierom je veľmi ľahká manipulácia a jeho doménou je práve flexibilita a možnosť tvarovania. Využíva sa na zakrivených plochách, kotlov a pecí. Prípade sa používa ako dodatočný izolačný žiaruvzdorný materiál.

Často sa využíva v prípade oblých tvarov, napríklad aj ako tesnenie v tlmičoch výfukov áut v automobilovom priemysle, takisto ako izolácia dilatačných špár alebo rôznych foriem. Dokáže odolať teplote až do výšky okolo 1 250 – 1 600 ° Celzia. Prirodzene, papier z BIO vlákien odoláva „nižšej“ teplote do zhruba 1 260 ° Celzia.