Žiaruvzdorné izolácie – majú svoj zmysel

Všeobecne priemysel akéhokoľvek druhu je jedným z najrozvíjajúcejších sa odvetví na svete. Zahŕňa široké spektrum ďalších odvetví materiálnej výroby, kde patrí hutnícky, sklársky, zlievarenský alebo energetický či chemický priemysel. Práve v rámci týchto oblastí priemyslu sa často využíva tepelná energia. A tam, kde vzniká teplo sa pracuje s vysokými teplotami.

Práve tu sa dostávame k tomu najdôležitejšiemu. Tam, kde je záujem alebo nutnosť šetriť energiu vznikajúcu pri vysokých teplotách sa využívajú rôzne technológie. Typickým príkladom sú vysoké pece alebo iné technologické zariadenia, kde majú žiaruvzdorné izolácie svoje opodstatnenie.

Prečo sa snažiť teplo izolovať?

Dôvodov je určite viac, no prvým z nich a zrejme tým najzásadnejším je schopnosť šetriť energiu. Žiaruvzdorné materiály sú odolné a dokážu odolávať extrémne vysokým teplotám bez toho, aby menili svoj tvar a aby to ovplyvňovalo ich chemické zloženie. Druhým dôvodom je bez pochyby bezpečnosť a aj určité legislatívne normy.

Nehorľavé izolačné dosky Fiberfrax sú práve tým materiálom, ktorý spája výhodné vlastnosti kvôli nízkej tepelnej vodivosti, nízkej hmotnosti a predovšetkým vysokej tepelnej odolnosti. Má perfektné izolačné vlastnosti a neobsahuje žiadne škodlivé plynné splodiny, ktoré by vplývali na okolité prostredie (ako napríklad azbest).

Čím sú žiaruvzdorné materiály špecifické?

Okrem spomenutých vlastností, ktoré majú je to predovšetkým ich zloženie. A teda suroviny, ktoré sú na ich výrobu používané. Základným príkladom sú napríklad protipožiarne dosky Fiberfrax, ktoré sa využívajú ako clony proti teplu, môžu sa využívať ako vonkajšie i vnútorné obklady pecí, ako deliace priečky či dvere alebo dokonca ako podpery.

Sú vyrobené čisto z keramických vlákien s pridaním nehorľavých organických a syntetických spojív. Majú vysokú nosnosť a dodávajú sa v rôznych formátoch. Ich formát samozrejme možno prispôsobiť, pretože sú ľahko tvarovateľné a opracovateľné.